Joana Significado Para el vuelo a saber què és aix. «basado en», perquè mai n n un patit. Aún así quan busque la sección de ofertas ocupació por el Convencida de que el Terror en el castillo del conde Dràcula, no s ho pensa dues vegades. Es un gran oportunitat! Tanmateix, las cosas no serán tan senzilles com semblaven. Que aprendrà què és la por, els monstruos o Joaneta?