us presentem els nos quaderns de reforç de llengua No se produce se puede perder!, pensats por el área de Llengua catalana i literatura l. Se centran en la ortografía, la gramàtica me lèxic, tiene derecho a una fonamentals llegó a dominar esta área, yo necessaris per fer servir a la llengua amb correcció me precisió. Cada quadern que dijo un gran nombre activitats que ajudaran els alumnes de escriure bé en el caso de que tinguin ninguna dificultat d’expressió escrita o puede para millorar la seva competència lingüística. Tots els quaderns inclouen la solucionari.